Thông báo

[CƠ SỞ 1+2+3] LỊCH THI (Lần 2)_HK2 NH (2017-2018)

[CƠ SỞ 1+2+3] LỊCH THI (Lần 2)_HK2 NH (2017-2018)

Sinh viên click chọn để xem lịch thi học kỳ 2

Một số điều cần biết của sinh viên văn lang

Một số điều cần biết của sinh viên văn lang

Nhận địa chỉ Email, đăng ký wifi, đặt lại mật khẩu dịch vụ . . .

Thông báo về tài khoản Học trực tuyến của sinh viên K23

Phòng Công nghệ Thông tin thông báo về thông tin tài khoản Học trực tuyến của sinh viên K23 như sau:  

Thông báo về tài khoản email của sinh viên K23

Phòng Công nghệ Thông tin thông báo về tài khoản email của sinh viên K23 như sau:

[CƠ SỞ 1+2] TKB THỰC HÀNH HK2 (2017-2018)

[CƠ SỞ 1+2] TKB THỰC HÀNH HK2 (2017-2018)

Sinh viên Click chọn để xem lịch học thực hành tại phòng máy

TKB HK Hè NH 1617 P-CNTT (CS2)

TKB HK Hè NH 1617 P-CNTT (CS2)

Sinh viên Click chọn để xem thời khóa biểu HK Hè (2016-2017)

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI (Lần 2)_HK2 NH (2016-2017)

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI (Lần 2)_HK2 NH (2016-2017)

Sinh viên click chọn để xem lịch thi học kỳ 2

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI (Lần 1)_HK2 NH (2016-2017 )

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI (Lần 1)_HK2 NH (2016-2017 )

  Sinh viên click chọn để xem lịch thi học kỳ 2

Nhận email cá nhân của sinh viên

Bạn cần hỗ trợ?

Hỗ trợ nhanh tài khoản email sinh viên

Để khôi phục nhanh mật khẩu email, sinh viên lựa chọn một trong các hình thức sau:
1. Đến trực tiếp Phòng Kỹ thuật Tin học để được hỗ trợ
- Cơ sở 1: Phòng 702A
- Cơ sở 2: Phòng C204

2. Truy cập: http://hotro.vanlanguni.edu.vn để gởi email yêu cầu cấp mật khẩu ( Click vào đây để Xem hướng dẫn)

3. Gởi email đến p.ktth@vanlanguni.edu.vn yêu cầu cấp mật khẩu, thông tin mật khẩu sẽ được trả lời qua email
- Tiêu đề email: Hỗ trợ cấp lại mật khẩu email
- Nội dung gồm các thông tin sau: mssv, họ tên, email, lớp, ngày sinh
© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla