Thông báo

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI GIỮA KỲ_HK2 NH (2016-2017 )

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI GIỮA KỲ_HK2 NH (2016-2017 )

 Sinh viên click vào đây để xem lịch thi giữa kỳ - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 2 HK1 (2016-2017)

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 2 HK1 (2016-2017)

Sinh viên click vào đây để xem lịch thi lần 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 1 HK1 (2016-2017)

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 1 HK1 (2016-2017)

  Sinh viên Click chọn để xem Lịch thi & Danh sách dự thi

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

Sinh viên Click chọn để xem thời khóa biểu

[CƠ SỞ 1] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

[CƠ SỞ 1] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

  Sinh viên Click chọn để xem thời khóa biểu

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

Sinh viên click vào từng phòng để xem thời khóa biểu:

Hỗ trợ nhanh tài khoản email sinh viên

Để khôi phục nhanh mật khẩu email, sinh viên lựa chọn một trong các hình thức sau:
1. Đến trực tiếp Phòng Kỹ thuật Tin học để được hỗ trợ
- Cơ sở 1: Phòng 702A
- Cơ sở 2: Phòng C204

2. Truy cập: http://hotro.vanlanguni.edu.vn để gởi email yêu cầu cấp mật khẩu ( Click vào đây để Xem hướng dẫn)

3. Gởi email đến p.ktth@vanlanguni.edu.vn yêu cầu cấp mật khẩu, thông tin mật khẩu sẽ được trả lời qua email
- Tiêu đề email: Hỗ trợ cấp lại mật khẩu email
- Nội dung gồm các thông tin sau: mssv, họ tên, email, lớp, ngày sinh

Nhận email cá nhân của sinh viên

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla