Thông báo

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

Sinh viên click vào từng phòng để xem thời khóa biểu:

[CƠ SỞ 1] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

[CƠ SỞ 1] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

 Sinh viên clịck chọn phòng để xem: Phòng 701A Phòng 703A Phòng 705A

Ngày 7/9: Sinh viên khóa 21 bắt đầu học chính khóa

Ngày 7/9: Sinh viên khóa 21 bắt đầu học chính khóa

(TT. Thông tin – Văn Lang, 1/9/2015)– Từ ngày 7/9/2015, tân Sinh viên khóa 21 trúng tuyển NV1 sẽ chính thức bước vào kỳ thực học đầu tiên...

[Cơ sở 2] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

[Cơ sở 2] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

[Cơ sở 2] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

[Cơ sở 1] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

[Cơ sở 1] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

[Cơ sở 1] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

© 2014 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi TT.KTTH  dựa trên Joomla