Thông báo

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 2 HK1 (2016-2017)

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 2 HK1 (2016-2017)

Sinh viên click vào đây để xem lịch thi lần 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 1 HK1 (2016-2017)

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 1 HK1 (2016-2017)

  Sinh viên Click chọn để xem Lịch thi & Danh sách dự thi

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

Sinh viên Click chọn để xem thời khóa biểu

[CƠ SỞ 1] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

[CƠ SỞ 1] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

  Sinh viên Click chọn để xem thời khóa biểu

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

Sinh viên click vào từng phòng để xem thời khóa biểu:

[CƠ SỞ 1] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

[CƠ SỞ 1] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

 Sinh viên clịck chọn phòng để xem: Phòng 701A Phòng 703A Phòng 705A

Hỗ trợ nhanh tài khoản email sinh viên

Để khôi phục nhanh mật khẩu email, sinh viên lựa chọn một trong các hình thức sau:
1. Đến trực tiếp Phòng Kỹ thuật Tin học để được hỗ trợ
- Cơ sở 1: Phòng 702A
- Cơ sở 2: Phòng C204

2. Truy cập: http://hotro.vanlanguni.edu.vn để gởi email yêu cầu cấp mật khẩu ( Click vào đây để Xem hướng dẫn)

3. Gởi email đến p.ktth@vanlanguni.edu.vn yêu cầu cấp mật khẩu, thông tin mật khẩu sẽ được trả lời qua email
- Tiêu đề email: Hỗ trợ cấp lại mật khẩu email
- Nội dung gồm các thông tin sau: mssv, họ tên, email, lớp, ngày sinh

Nhận email cá nhân của sinh viên

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla